Gói Ngày

- MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN cước dữ liệu 3G, 4G khi sử dụng dịch vụ - Xem toàn bộ các bộ phim ĐẶC SẮC trong và ngoài nước (Trừ các phim Hot được đánh dấu đỏ) - Chế độ xem SD hay HD tùy thuộc vào từng bộ phim - Xem toàn bộ gói kênh truyền hình của STV Phim.

  1. Gói ngày: soạn DK gửi 9116. Giá cước: 3,000vnđ/ngày

Gói Vip

- MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN cước dữ liệu 3G, 4G khi sử dụng dịch vụ - Xem toàn bộ các bộ phim ĐẶC SẮC NHẤT, HOT NHẤT trong và ngoài nước - Xem phim với chất lượng HD - Xem toàn bộ gói kênh truyền hình của STV Phim.

  1. Gói VIP ngày: soạn DK1 gửi 9116. Giá cước: 5,000vnđ/ngày
  2. Gói VIP tuần: soạn DK7 gửi 9116. Giá cước: 15,000vnđ/tuần
  3. Gói VIP tháng: soạn DKT gửi 9116. Giá cước: 40,000vnđ/tháng

Gói Ngày

- Xem toàn bộ các bộ phim ĐẶC SẮC trong và ngoài nước (Trừ các phim Hot được đánh dấu đỏ) - Chế độ xem SD hay HD tùy thuộc vào từng bộ phim - Xem toàn bộ gói kênh truyền hình của STV Phim.

  1. Gói ngày: soạn DK gửi 9116. Giá cước: 3,000vnđ/ngày

Gói VIP

- Xem toàn bộ các bộ phim ĐẶC SẮC NHẤT, HOT NHẤT trong và ngoài nước - Xem phim với chất lượng HD - Xem toàn bộ gói kênh truyền hình của STV Phim.

  1. Gói VIP ngày: soạn VIP gửi 9116. Giá cước: 5,000vnđ/ngày
  2. Gói VIP tuần: soạn DK7 gửi 9116. Giá cước: 15,000vnđ/tuần

Gói Ngày

- Xem toàn bộ các bộ phim ĐẶC SẮC trong và ngoài nước (Trừ các phim Hot được đánh dấu đỏ) - Chế độ xem SD hay HD tùy thuộc vào từng bộ phim - Xem toàn bộ gói kênh truyền hình của STV Phim.

  1. Gói ngày: soạn DK gửi 9006. Giá cước: 3,000vnđ/ngày

Gói VIP

- Xem toàn bộ các bộ phim ĐẶC SẮC NHẤT, HOT NHẤT trong và ngoài nước - Xem phim với chất lượng HD - Xem toàn bộ gói kênh truyền hình của STV Phim.

  1. Gói VIP ngày: soạn VIPF gửi 9006. Giá cước: 5,000vnđ/ngày
  2. Gói VIP tuần: soạn DK7 gửi 9006. Giá cước: 15,000vnđ/tuần
Back to top